فروشگاه اینترنتی نوما در سال 1394 با هدف ارائه محصولات مجازی در حوزه نرم افزارهای تلفن همراه راه اندازی گردید.
در حال حاضر سکه های درون برنامه ای اپلیکیشن مانکن و پاکت انگیزشی مانکن عرضه شده است.
هدف از ایجاد این فروشگاه اینترنتی ارائه تمامی محصولات حوزه تناسب اندام و تغذیه سالم به صورت مستقیم است.